Kategoria: arkusze maturalne

0

Biologia 2013 –poziom rozszerzony – odpowiedzi do arkuszy

Dla zdających najtrudniejsze okazały się, podobnie jak w roku ubiegłym, zadania wymagające umiejętności wyjaśniania zależności przyczynowo – skutkowych pomiędzy prezentowanymi faktami biologicznymi (zad. 4.b, 24.b, 12. I zad. 25.), zadania sprawdzające umiejętność wyjaśniania procesów...