Arkusz Maturalny: Biologia 2009 – poziom rozszerzony

Egzamin maturalny z Biologii odbył się w całym kraju maja 2009 roku. . Maturzyści mogli wybrać biologię jako przedmiot obowiązkowy lub dodatkowy. Biologia jako przedmiot obowiązkowy mogła być zdawana na poziomie podstawowym i rozszerzonym.

Warunkiem zdania egzaminu było uzyskanie co najmniej 30% punktów możliwych do zdobycia. Zdający którzy wybrali maturę z biologii jako przedmiot dodatkowy zdawali egzamin na poziomie rozszerzonym. Dla przedmiotu zdawanego jako przedmiot dodatkowy nie określano progu zaliczenia.

Arkusz z biologii dla poziomu rozszerzonego zawierał 39 zadań, w tym 30 zadań otwartych i 8 zadań zamkniętych. W arkuszu dominowały zadania wymagające od zdającego umiejętności wykorzystania posiadanej wiedzy do rozwiązywania problemów biologicznych, a także umiejętności analizy i interpretacji informacji pochodzących z różnych źródeł. Za poprawne rozwiązanie wszystkich zadań w arkuszu egzaminacyjnym można było uzyskać 60 punktów.

 

Źródło: cke.edu.pl
J. Jankowska

You may also like...

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

twenty + eighteen =

Możesz użyć następujących tagów oraz atrybutów HTML-a: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>