Arkusz Maturalny: Biologia 2009 – poziom rozszerzony

Egzamin maturalny z Biologii odbył się w całym kraju maja 2009 roku. . Maturzyści mogli wybrać biologię jako przedmiot obowiązkowy lub dodatkowy. Biologia jako przedmiot obowiązkowy mogła być zdawana na poziomie podstawowym i rozszerzonym.

Warunkiem zdania egzaminu było uzyskanie co najmniej 30% punktów możliwych do zdobycia. Zdający którzy wybrali maturę z biologii jako przedmiot dodatkowy zdawali egzamin na poziomie rozszerzonym. Dla przedmiotu zdawanego jako przedmiot dodatkowy nie określano progu zaliczenia.

Arkusz z biologii dla poziomu rozszerzonego zawierał 39 zadań, w tym 30 zadań otwartych i 8 zadań zamkniętych. W arkuszu dominowały zadania wymagające od zdającego umiejętności wykorzystania posiadanej wiedzy do rozwiązywania problemów biologicznych, a także umiejętności analizy i interpretacji informacji pochodzących z różnych źródeł. Za poprawne rozwiązanie wszystkich zadań w arkuszu egzaminacyjnym można było uzyskać 60 punktów.

 

Źródło: cke.edu.pl
J. Jankowska

Może Ci się również spodoba

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.

16 − 15 =